Corona(Covid-19) maatregelen, bereikbaarheid en aanvulling van onze leveringsvoorwaarden

 

 

Beste Relatie,

 

Met de wereldwijde verspreiding van het CORONAVIRUS (COVID-19), zijn we in een moeilijke tijd beland en zijn er helaas uitzonderlijke maatregelen nodig.

 

Maatregelenen en bereikbaarheid

Wij stellen alles op alles om onze dienstverlening, zoals u die van ons gewend bent, zo goed mogelijk voort te zetten. Dit houdt in dat wij onze reguliere openingstijden handhaven en dat u uw bestelling nog steeds bij ons kunt afhalen. Tevens bezorgen wij nog bij u op locatie.

 

Als importeur en leverancier hebben wij een grote hoeveelheid voorraad waarmee we u van dienst kunnen zijn. De aanvoer van niet voorradige artikelen is op dit moment onduidelijk. Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We zullen u tijdig inlichten als er veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op het bedrijfsproces dan wel op het verloop van uw order(s).

 

Omdat de gezondheid van u en onze medewerkers de hoogste prioriteit heeft hebben wij inmiddels de volgende maatregelen genomen:

  • medewerkers die in staat zijn om thuis te werken, werken thuis
  • medewerkers, klanten en toeleveranciers die ziekteverschijnselen vertonen, mogen ons terrein en het bedrijf niet betreden
  • wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM ten aanzien van Hygiëne. Een ieder die ons terrein betreedt, dient deze ook in acht te nemen
  • u kunt zich alleen nog melden via de hoofdingang(kantoor) aan de Kilweg 4  
  • toeleveranciers en vervoerders mogen de goederen uitsluitend buiten lossen en laden
  • onze medewerker zet de naam van degene die afhaalt op de leveringsbonnen en tekent ze. U hoeft zelf niet te tekenen. Een kopie van de bon zal onze medewerker eenzijdig overhandigen
  • Klanten kunnen bestellingen alleen buiten in ontvangst nemen. Onze medewerkers zullen de bestelling(en) zelf naar buiten brengen. Bij het overdragen of laden van de goederen blijven onze medewerkers op de gepaste 1,5 meter afstand en wij verzoeken u dezelfde regel in acht te nemen.

 

Voor leveringen bij uw bedrijf geldt het volgende:

  • onze chauffeur zet de naam van degene die het materiaal in ontvangst neemt op de leveringsbonnen en neemt deze mee voor onze administratie. U hoeft dus zelf niet te tekenen. Een kopie van de leverbonnen wordt bij het materiaal gelegd
  • bij het afleveren van de goederen blijft de chauffeur op de gepaste 1,5 meter afstand en wij verzoeken u dezelfde regel in acht te nemen.

 

Aanvulling op onze leveringsvoorwaarden

Hollimex Stainless is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden.

Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor uw begrip en medewerking. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Directie en medewerkers

Hollimex