NIEUWE METAALUNIE-VOORWAARDEN 2019

 

01-01-2019

 

 

 

WIJ HANTEREN DE ALGEMENE METAALUNIEVOORWAARDEN

Vanaf 2019 gelden de nieuwe metaalunievoorwaarden! Deze zijn te lezen en te downloaden op onze website.

 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

 

De voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden en zijn ook op deze site te downloaden.

 

Lees verder .....