Wij hanteren de ALGEMENE METAALUNIEVOORWAARDEN

 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

 

De voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden en zijn ook op deze site te downloaden. Download hier de Metaalunievoorwaarden 2014

 

Andersluidende algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Bij al onze offertes, onze orderbevestigingen en met ons gesloten overeenkomsten, die digitaal door ons worden verzonden, worden de METAALUNIEVOORWAARDEN als bijlage meegezonden.

 

Bij al onze offertes, onze orderbevestigingen en met ons gesloten overeenkomsten, die per post door ons worden verzonden, worden de METAALUNIEVOORWAARDEN als bijlage meegezonden.

 

Aanvulling op onze leveringsvoorwaarden

Hollimex Stainless is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden.

Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Lees ook regelmatig onze disclaimer en ons privacy beleid. Lees meer .....

Ook raden wij u aan om onze pagina over het vervoer, materiaal ontvangst, opslag en montage te lezen.

 

Terug ....