FINANCIËLE DIENSTEN

 

Voor de financiële afhandeling kan Hollimex ook het nodige voor u betekenen.

 

 

Betalingen

 

Wij hanteren de volgende werkwijze:

 • alle opdrachten tegen vooruitbetaling. U krijgt een proforma factuur toegezonden
 • zodra wij de vooruitbetaling hebben ontvangen nemen wij uw order in behandeling en ontvangt u na levering de originele factuur.

 

 

Kopen op rekening

 

De betalingsmethode ‘koop op rekening’ is niet voor alle aanbiedingen mogelijk en vereist bovendien een positieve kredietwaardigheidsbeoordeling. Het factuurbedrag dient binnen een vooraf overeengekomen aantal dagen na factuurdatum aan ons te worden betaald. Wanneer u in verzuim bent met uw betalingsverplichtingen jegens ons, dan heeft dat tot gevolg dat alle bestaande vorderingen, die Hollimex op u heeft, meteen opeisbaar worden. De door ons gehanteerde algemene voorwaarden van de METAALUNIE zijn hierbij ten alle tijde van toepassing.

 

Wij hanteren de volgende werkwijze:

 • eerste opdracht is altijd tegen vooruitbetaling. U krijgt een proforma factuur en een inschrijfformulier toegezonden
 • zodra wij de vooruitbetaling hebben ontvangen nemen wij uw order in behandeling en ontvangt u na levering de originele factuur
 • zodra wij het ingevulde inschrijfformulier en KvK van u retour hebben ontvangen laten wij deze gegevens door een kredietbeoordelaar beoordelen. Bij een goede beoordeling kunt u vervolgens, zoals met u overeengekomen, op rekening bij ons kopen
 • mocht u het invulformulier en KvK niet retour hebben verzonden dan zien wij uw eerstvolgende order opnieuw als eerste opdracht. 

 

 

Incasso betaling

 

Deze dienst geeft u veel gemak en is kosten- en tijdsbesparend.

 

Indien u ons machtigt dan kunnen wij de financiële afwikkeling voor u verzorgen. Wij sluiten met u een schriftelijke overeenkomst, waarna wij in het vervolg na een overeengekomen aantal dagen, vanaf de factuurdatum gerekend, de betaling van uw rekening zullen afschrijven.

 

 

 

Betalingskorting

 

Bij incassobetalingen binnen 5 werkdagen vanaf de factuurdatum gerekend krijgt u 1% betalingskorting over het goederenbedrag.

 

Veel relaties van Hollimex maken gebruik van de bovengenoemde opties. Wanneer u vragen heeft over deze dienst of hiervan gebruik wilt maken, dan vragen wij u beleefd uw vragen te stellen of u aan te melden via ons contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

 

Diverse toeslagen

 

Wij streven naar zo laag mogelijke en transparante prijzen. In deze prijzen zijn geen toeslagen opgenomen voor diverse kosten voor bewerkingen, orderverwerking, betaalkosten, verpakkingsmiddelen en verzending. Deze noodzakelijke kosten berekenen we daarom apart en zichtbaar. Het resultaat voor u is lagere prijzen én bij meerdere artikelen betaalt u niet meerdere keren de toeslag.

Bij Hollimex worden de volgende kosten aan u berekend:

 • bewerkingskosten. Hieronder vallen bewerkingen zoals zaag-, boor-, las-, slijp- en walswerk
  • verpakkingskosten. Hieronder vallen verpakkingskosten van dozen, kratten, planken, pallets en overige verpakkingsmaterialen
   • levering- en vrachtkosten. Dit is een vast bedrag per order/aflevering en is afhankelijk van het volume, gewicht en land van aflevering
    • kleine ordertoeslag. Is het goederenbedrag onder de € 100,00 dan wordt er een kleine ordertoeslag van € 12,50 berekend. Deze toeslag is om de kosten enigszins te dekken die gemaakt worden voor de administratieve verwerking van orders. Boven de € 100,00 wordt er geen kleine ordertoeslag berekend
     • betaalkosten. Betaalt u via een creditcard maatschappij of onder rembours dan worden de aan ons belaste transactiekosten aan u doorbelast.

      

      

     Wat is SEPA, IBAN en BIC? Lees verder ....

      

     Betaaltermijnen voor mkb en kleine ondernemers per 1 juli 2017 ingekort! Lees verder ....

      

     Hollimex werkt ontzorgend is veelzijdig en totaal!

      

     HOLLIMEX staat voor samen slim ondernemen!

      

      

     Lees verder .....