EEN CERTIFICAAT IS EEN KEURINGSDOCUMENT

Keuringsdocumenten volgens EN 10204

 

Met de invoering van de huidige EN 10204:2004 (producten van metaal – soorten keuringsdocumenten) zijn op het gebied van keuringsdocumenten een aantal zaken veranderd ten opzichte van de vorige versie. De belangrijkste verandering is het verminderen van het aantal verschillende soorten keuringsdocumenten:

 • het 2.3 certificaat is geschrapt
 • het 3.1.B certificaat is vervangen door het 3.1 certificaat
 • het 3.1.A en 3.1.C alsmede het 2.3 certificaat van de voorgaande versie zijn vervangen door het 3.2 certificaat

 

Wat resteert zijn de volgende keuringsdocumenten:

 • Fabrieksverklaring 2.1
  Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen maar waarin geen beproevingsresultaten worden opgenomen.

 • Fabriekscontrole-attest 2.2
  Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt van niet nader voorgeschreven keuringen. *

 • Keuringsrapport 3.1
  Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt van nader voorgeschreven keuringen. **
  De keuringseenheid en de uit te voeren beproevingen worden door de productspecificaties, de officiële regelingen en de daarbij behorende voorschriften en/ of bij de bestelling gedefinieerd. Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling.

 • Keuringsrapport 3.2
  Document opgesteld door zowel de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent - die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling - als de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de koper of de keurder aangewezen door officiële regelingen. Zij verklaren in het keuringsrapport dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling en waarin de beproevingsresultaten worden geleverd.

 

* Keuring die door de producent volgens eigen methoden wordt verricht om te onderzoeken of producten met dezelfde productspecificaties en voortgekomen uit hetzelfde productieproces, aan de bij bestelling gestelde eisen voldoen.

** keuring die voor de levering wordt verricht overeenkomstig de productspecificaties op de te leveren producten of op de keuringseenheden van de te leveren producten om na te gaan of deze producten aan de bij bestelling gestelde eisen voldoen. De keuringseenheid is per product vastgelegd in de betreffende materiaalnorm.

 

Lees verder ....