NORMEN EN RICHTLIJNEN

 

Normalisatie

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband.

 

Normen

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan op vrijwillige basis hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden markt-partijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.

 

Een aantal organisaties in de wereld zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van normen en het controleren op de naleving van die normen. Zo zijn er o.a.: ISO, SMS, RJT, NFS, CEN, ASTM, ANSI, AFNOR, BSI, JIS, SS, NEN, DIN.

 

Europese Norm

Veelal moeten (Europese)ondernemingen hun producten laten testen volgens de in elk land geldende nationale norm. In de toekomst zullen de Europese nationale normen vervangen worden door één Europese norm die door elk Europees land geaccepteerd wordt. We praten dan over een EN-norm. Buitenlandse bedrijven die aan Europese bedrijven willen leveren zullen dus veelal genoodzaakt zijn volgens onze EN-norm te gaan leveren.

 

Wat is CEN en waarom hebben wij één Europese norm nodig?

De CEN is de instantie in Brussel die zich ten doel heeft gesteld normen in Europa te harmoniseren. Omdat een EN-norm door alle Europese landen wordt geaccepteerd, hoeven producenten hun producten in de toekomst alleen volgens deze norm te laten testen, in plaats van volgens vele verschillende nationale normen. Dit zal leiden tot eenduidige test- en prestatiemaatstaven binnen Europa en een grotere markttransparantie. Deze normen kunnen worden gepubliceerd in de eigen landstaal en worden bijvoorbeeld in Nederland aangeduid met NEN-EN 100, waarbij NEN de aanduiding van het nationale normalisatie-instituut is, en 100 een uniek volgnummer. De Duitse identieke versie van deze norm is dan bekend als DIN-EN 100 en wordt gepubliceerd door het Duitse normalisatie-instituut DIN. Voor de Belgische variant krijg je de volgende code: NBN-EN 100.

 

NEN

Nen ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Zij beheren ruim 30.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In totaal zijn er ruim 800 normcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur.

 

Producenten waarmee wij samenwerken voldoen veelal aan de strengste kwaliteits- en hygiëne-eisen die nodig zijn voor elk product. (zie ook euronorm.net) Hierbij moet u denken aan international erkende normen zoals:

 

CE - Deze markering is geen keurmerk maar een markering aangebracht door de fabrikant of zijn gevolmachtigde. De markering garandeert dat het product voldoet aan de eisen van de Europese samenhangende richtlijnen.

 

 

ISO 9001 - het is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

 

 

Regelgeving voor hoge drukapparatuur. Het stelt de essentiële eisen voor het ontwerp en de fabricage van apparatuur die is bedoeld om te werken onder druk.

 

 

3A is de Amerkaanse tegenhanger van EHEDG - Alles wat is gecertificeerd volgens deze regelgeving voldoet aan de vastgestelde voorwaarden voor hygiëne en reinigbaarheid voor voor de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie. Het doel is verhoogde voedselveiligheid en volksgezondheid. lees verder www.3-a.org

 

FDA - De Food and Drug Administration is een agentschap van de federale overheid in de VS, dat o.a. de kwaliteit en veiligheid van voedsel en aanverwante zaken bewaakt. Rubbers, pakkingen, elastomeren in het algemeem met het FDA voedsel keurmerk zijn geschikt voor toepassingen in de voedsel en farmaceutische industrie.

  

      EHEDG - De European Hygienic Engineering and Design Group is in 1989 opgericht. Het is een consortium van fabrikanten van apparaten en machines, producenten van voedings- en genotmiddelen, onderzoeksinstituten en overheden voor volksgezondheid. Het voornaamste doel van EHEDG is het bevorderen van veilig voedsel door het verbeteren van de hygiënische engineering en design in alle aspecten binnen de voedsel productie en verpakking. EHEDG ondersteunt actief de Europese wetgeving, Deze wetgeving vereist dat bereiden, verwerken en verpakken van voedsel gebeurt met hygiënische apparaten en machines in een hygiënische omgeving.

 

CETIM - Frans onderzoek instituut ter ondersteuning van de ontwikkeling van de mechanische industrie. Voor certificering test men pompen, kleppen, enz.

 

ATEX - Het staat voor "Atmosphères Explosives", ontplofbare atmosfeer.

De ATEX productrichtlijn 94/9/EG (ook bekend als 'ATEX 95') productrichtlijn beschrijft de voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden.

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG (ook bekend als 'ATEX 137') beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

 

GOST - Voor een groot aantal producten die bestemd zijn voor de Russische Federatie is sinds 1992 beproeving en certificering verplicht volgens GOST R-normen.

 

 

AFNOR

French Standards Association

AISI American Iron and Steel Institute
ANSI

American National Standards Institute, Inc.

API

American Petroleum Institute

ASME The American Society of Mechanical Engineers
ASTM American Society for Testing and Materials

ASTM A-249

Toleranties voor gelaste rvs buizen, gelast zonder toevoegmateriaal voor o.a.

condensors en warmtewisselaars

ASTM A-269

Toleranties voor naadloze en gelaste rvs buizen voor algemene toepassing met

nauwe toleranties

ASTM A-312

Toleranties voor naadloze en gelaste rvs buizen gelast zonder toevoegmateriaal

voor algemene toepassingen

BS British Standards issued by British Standards Institution (BSI)
DIN Deutsches Institut für Normierung
DIN 2462 Toleranties voor naadloze rvs buizen
DIN 2463 Toleranties voor gelaste rvs buizen
DIN 11850

Toleranties voor naadloze en gelaste rvs buizen voor o.a. de zuivel-,

voedings-, en genotmiddelenindustrie

DIN 17440

Technische leveringsvoorwaarden voor rvs plaat, strip, draad, staf,

smeedstukken en halfprodukten.

DIN 17441 Technische leveringsvoorwaarden voor rvs koudgewalste strip, coil en plaat
DIN 17455

Gelaste ronde roestvaststalen buizen voor algemene toepassingen

DIN 17457 Gelaste ronde austenitische roestvaststalen buizen voor speciale toepassingen
DIN 17458 Naadloze ronde austenitische roestvaststalen buizen voor speciale toepassingen
EN

Europese Norm, European Norm (Standard) issued by European

Committee for Standardisation (CEN)

EN 10217-7 Gelaste roestvaststalen buizen voor toepassingen onder druk

EN 10357

 

IDF

Gelaste roestvaststalen buizen voor de voedsel en chemische industrie

(2014 - vervanger van DIN 11850 )

International Dairy Federation

ISO International Organization for Standardization
JIS Japanese Industrial Standards issued by Japanese Standards Authority (JSA)
MSS Manufacturers Standardisation Society of the Valve

RJT

SIS

Ring Joint Type

Swedish Standards

SMS Swedish Mechanical Standards
UNI Italian Standards

 

Lees verder ....